ขณะนี้ศูน์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลาณ์ราชนครินทร์ กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้การบริการข่าวสารและองค์ความรู้ด้านสุขาภาพจิตที่ดีิ่งขึ้น ขออภัเป็นอ่างสูง

จิตวิทยาในการใช้สีและสัญญาลักษณ์ของ Google
เมื่อเร็วๆ มานี้ google.com ได้เปลี่ยนโลโก้ของเว็บไซต์ตัวเองอีกครั้ง โดยมีเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจคือจิตวิทยาในการจดจำสัญญาลักษณ์ และจิตวิทยาด้านสีที่มองเห็นของมนุษย์
วันสืบนาคะเสถียร บุรุษผู้รักษาป่าไทย
วันสืบนาคะเสถียร 1 กันยายน ความตายที่แลกกับการตื่นตัวรักษาป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อพื้นป่าธรรมชาติ ผู้เสีสละชีวิตด้วการฆ่าตัวตายบางครั้งกลับได้รับการเชิดชูยกย่อง
ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
ทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557
  ในวันที่ 12  พ.ย. 56  ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง
นศ.ชายหึงโหดยิงคู่ขาหนุ่มดับ
ยิงตัวตายตาม-ในม.ราชภัฏสวนดุสิต
หนุ่มช่างไฟ จุดไฟเผาแฟนสาว
เข้ามอบตัวแล้ว

กรมสุขภาพจิตเปิดสายด่วน 1323 บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาขาดยาตลอด 24 ชั่วโมง
สายด่วนสุขภาพจิต 1667
 
รับแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชั่วโมง โทร 1784
ให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ฟรี โทร 1669
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
4 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
1594296159429615942961594296159429615942961594296 
  • กรอบการดำเนินงานช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต   • แบบรายงาน
  • การดำเนินการเครือข่ายMCC   • เครือข่ายMCC   • หน่วยงานเครือข่าย
  • คู่มือศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต   • แนวปฏิบัติ   • แผ่นพับ   • เอกสารการบรรยาย   • วีดิทัศน์   • ผลการดำเนินงาน 1323
  • เข้าสู่ระบบ   • ปฏิทินกิจกรรม